WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

19 kwietnia dzieci z grupy “Poziomeczki” odwiedziły  Miejską Bibliotekę w Ejszyszkach, dla wielu z nich była to pierwsza wizyta. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały się od pani bibliotekarki, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, co należy robić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać, jak chronić książki przed zniszczeniem oraz jak można samodzielnie naprawić zniszczone egzemplarze. Spotkanie w bibliotece przybliżyło przedszkolakom literaturę dziecięcą oraz jej autorów. Celem wycieczki było poznanie pracy bibliotekarza, zachęcanie dzieci do systematycznego korzystania z biblioteki, oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych u przedszkolaków i członków ich rodzin.  W międzyczasie  dzieci obejrzały film “Niezwykła podróż kropelki”.

       Na zakończenie pobytu w bibliotece nasi wychowankowie wykonali przepiękne prace plastyczne. Żegnając się z paniami zapewnili, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć interesujące ich książeczki. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze i w ramach podziękowania wręczyliśmy paniom bibliotekarkom własnoręcznie wykonaną pracę. Pełne wrażeń i nowych doświadczeń wracaliśmy do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

                                                                Wychowawczynie Jadwiga Juszyńska i Loreta Sliżewska