SKELBIAMA ATRANKA KONKURSAS

 

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“ 

SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Laisva darbo vieta – 0,5 etato lietuvių kalbos mokytojo

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai, ketinantys dalyvauti konkurse, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
  7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

 

Dokumentai priimami 14 dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

      Dokumentų priėmimo pradžia – 2018 m. birželio 5 d., pabaiga – 2018 m. birželio  18 d.
Dokumentus galima pateikti adresu: Ąžuolų g. 1, Eišiškės LT-17174, Šalčininkų rajonas, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“.

Dokumentai pateikiami tiesiogiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui arba siunčiant registruotu laišku. Skenuotus dokumentus galima siųsti elektroniniu paštu: eisiskes.ziburelis@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Informacija apie konkursą skelbiama Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ internetinėje svetainėje  http://www.eisiskiu-darzelis.lt/

Išsamesnę informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Gotovecka

tel. +37060651235, el. p. dvalickaja@gmail.com