DZIEŃ METODYCZNY DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ METODINĖ DIENA

 18 października odbył się dzień metodyczny dyrektorów przedszkoli  rejonu solecznickiego. Miejscem spotkania było przedszkole „Płomyczek“. W tym dniu w każdej grupie odbyły się zajęcia otwarte, które miały charakter innowacji. Innowacja adresowana była do wszystkich wychowanków. Tematyka zadań została dostosowana do grup wiekowych, a treści – do możliwości rozwojowych dzieci.

W trakcie zajęć panowała bardzo radosna atmosfera. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywali zadania i sprawiało im to ogromną frajdę. Dziękujemy wszystkim za owocną pracę i miłe spotkanie.

 

                                                                                                   Dyrektor Halina Antropik

Zastępca dyrektora Diana Gotowiecka

Spalio 18 d. Eišiškių l/d „Žiburėlis“ vyko Šalčininkų r. ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinė diena. Šią dieną kiekvienoje grupėje buvo vedamos atviros veiklos, kurias galėjo stebėti atvykę svečiai. Auklėtojos parinko veiklas, kurios atitinka vaikų amžių, o veiklų turinys –  ugdytinių gebėjimus. Visi vaikai noriai dalyvavo jiems siūlomose veiklose, tai suteikė daug džiaugsmo tiek ugdytojams, tiek patiems vaikams.

Dėkojame visiems už puikų darbą ir šiltą susitikimą.