20 grudnia 2018 roku nasze przedszkole „Płomyczek“ podpisało umowę o współpracy z białoruskim przedszkolem w Raduniu. Wyrażamy nadzieję, że współpraca będzie bardzo owocna  i pozwoli przybliżyć kulturę obu narodów. Wspólne zajęcia, spotkania, konkursy z pewnością dostarczą wiele satysfakcji i radości. Dzięki współpracy możemy poszerzać naszą wiedzę a z drugiej strony dzielić się doświadczeniami z naszej pracy z dziećmi.

                                                                                                Dyrektor Halina Antropik,

                                                                                                  zastępca dyrektora Diana Gotowiecka

Gruodžio 20 d. mūsų ugdymo įstaiga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su  Baltarusijos darželiu iš Rodunės miestelio. Tikimės, jog bendradarbiavimas vyks aktyviai, o bendri renginiai, susitikimai, konkursai suteiks abipusės naudos.