SZTUKA SZYCIA NA MASZYNIE

Dzieci z grupy ,,Wiewióreczki”
są bardzo dążące do wiedzy i gościły u siebie panię Jolantę, Patryka mamę. Pani
Jolanta przyniosła maszynę do szycia i pomogła wychowankom znaleźć odpowiedzi
na pytania, które powstały w ciągu projektu ,,Poduszka”. Właśnie w ten dzień przedszkolaki
zobaczyły, jak szyje się poduszka, o której rozmawialiśmy, z którą dużo
bawiliśmy się. Zobaczyły różnorodność napełniacza poduszki, sami ją napełnili.
A dla Patryka był zaszczyt, że mama ma zdolność do szycia.

     Dzieciom było wesoło, a samodzielność
spowodowała wielką dumę z siebie.

Wychowawczyni Lilijana Bielawska