W grupie „Poziomeczki” gościliśmy babcię Dawida, która przyszła poczytać przedszkolakom bajkę. Czytanie bajek zaspakaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspierają jego rozwój psychiczny. Dziękujemy za przygotowanie ciekawego spotkania.

Wychowawczynie Jadwiga Juszyńska i Bożena Baubliene