7 maja w gr. „Borowiczki” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy, podczas której grupa zaprezentowała swój program artystyczny.

Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.

Wychowawczynie: Jolanta Griniewicz

Liliya Vysotskaya