W grupie ,,Poziomeczki“ odbyła się muzyczna-rozrywka „Tu mam rączkę, a tu nóżkę“, na którą zawitał piesek. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy kolory, bawiliśmy się z chustą animacyjną, rozwijaliśmy sprawność ruchową, świadomość własnego ciała i przestrzeni, nabieraliśmy zaufania do siebie i innych oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa we wspólnym działaniu.

Wychowawczynie J. Juszyńska B.Baubliene