TAŠKELIO DIENA

Grupės “Bitutės” vaikams buvo organizuota pramoga “Taškelio diena”, kurios metu vaikai ne tik linksminosi, bet ir miklino savo pirštelius, ugdė pažintinius gebėjimus, lavinosi kalbą bei kūrybiškumą.