Projektai

Projektas „Žaidimai moko“

Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ logopedė Dorota Verseckienė dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

 • lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus, smulkiąją motoriką;
 • plėsti erdvės sąvoka;
 • gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
 • skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Projektas vyksta nuo 2017 m. spalio 1 d. – 2018 m. balandžio 1 d.

Projekt zdrowotny „Witaminy, hop do brzuszka! I marchewka i jabłuszko!“ – gr. „Zajączki“

       Celem naszego projektu jest zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez edukację naszych wychowanków, a pośrednio także innych grup społecznych jak naprzykład rodziców, dziadków. Chcemy wykształcić praktyczne umiejętności dotyczące zdrowego odżywiania, wykorzystania na co dzień owoców i warzyw w potrawach. Chcieliśmy, by było w naszym przedszkolu wiele radości i uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości. Dodatkowo to sposób pranowania wizerunku naszego przedszkola, jako placówki promującej zdrowie.

Projekt edukacyjno-badawczy „Woda – źródłem życia“ – gr. “ Zajączki“, „Borowiczki“, „Poziomeczki“

       W trakcie projektu dzieci dowiedziały się, jak mogą wodę chronić, oszczędzać, używać właściwie. W czasie zabaw badawczych, doświadczeń, eksperymentów, poznały właściwości wody, rozwijały umiejętność logicznego myślenia, samodzielność i umiejętność współpracy. Oglądając obrazki, książki, krótkie filmiki i prezentacje multimedialne poznały środowisko wodne, żyjącą w nim faunę i florę. Poznały znaczenie wody dla rozwoju i hodowli roślin.

„Moje ciało“ – gr. „Biedronki“

       Celem zdrowotnego projektu – kształtowanie świadomości schematu własnego ciała poprzez obserwowanie, dotyk i nazywanie części ciała, dbanie o zdrowie i higienę dzieci. Były organizowane w grupie zabawy, słuchanie piosenek z wykonywaniem ruchowym, oglądanie obrazków i plakatów, były niespodzianki. Zachęcanie dzieci do mycia rąk przed poczęstunkiem.

„W oczekiwaniu na wiosnę“ – gr. „Biedronki“, „Burundukai“

       Wiosna jest wesołą, słoneczną porą roku. Wychowawczynie z grup „Biedronki“ i „Burundukai“ 29 marca  zaprosiły wszystkie dzieci do auli na przedstawienie kukiełkowe „W oczekiwaniu na wiosnę“. Niezabrakło również wierszy, piosenek, tańców, zabaw, niespodzianek, które  pogłębiały wiedzę o wiośnie. Dzieci chętnie uczestniczyły w wiosennych rozrywkach. Celem ogólnym było zbliżenie dziecka do świata przyrody i poznawanie jego piękna.

Projekt badawczo-tematyczny “Ślimak” – gr. “Krasnoludki”

       Celem danego projektu było poznanie i rozumienie otaczającego środowiska, zapoznanie się ze sposobem życia ślimaka. Dzieci to mali badacze. Wykazały swą ciekawość i skłoność do eksperymentowania. Uczyły się poprzez działania – obserwacji, prób i doświadczeń. Podczas szukania odpowiedzi na zadane pytania uczyły się logicznego myślenia, wyciągania wniosków. Dzięki temu wzrastała ich ciekawość i motywacja do poznania. Ponieważ miały możliwość współdziałania z innymi dziećmi, rodzicami, ekspertami, w ten sposób rozwijały swoje kompetencje społeczne.

Projekt zdrowotny “Witaminy jemy, więc zdrowo żyjemy” – gr. „Krasnoludki“, „Poziomeczki“

       Celem danego projektu było poznanie przez dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, dostrzeżenie różnic smakowych pokarmów, samodzielne wykonanie i spożycie pokarmów z zachowaniem zasad „zdrowego żywienia”. W ramkach danego projektu współpracowaliśmy z grupą „Poziomeczki” na temat „Smaczne i zdrowe posiłki”. Dzieci degustowały różne dania oraz soki z owoców i warzyw. Sporządziliśmy także wystawę mendalów owocowych oraz organizowaliśmy rozrywkę muzyczno-sportową „W krainie witamin”.

Projekt edukacyjno – badawczy „Chleb” gr. „Borowiczki“

       W toku projektu dzieci zapoznały się  z zawodami rolnika, młynarza, piekarza. Podczas wizyty do piekarni obserwowały pracę piekarza, urządzenia i maszyny. Zobaczyły proces wyrabiania ciasta na bułki i chleb. Uświadomiły sobie, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi. W przedszkolu miały możność upiec bułki z ciasta uszykowanego w piekarni.  Po wypiekach była degustacja bułek.

Projekt „Woda” – gr. „Wiewióreczki“

       Dzieci z grupy „Wiewióreczki“ wraz z paniami eksperymentowały i badały wodę w każdej postaci. W toku naszych badań mali wychowankowie doświadczały wszystkimi zmysłami, wiązały poznaną teorię z praktyką, były aktywne, wykazywały inicjatywę, rozwijały słownictwo, współpracowały z rówieśnikami. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w wielu zabawach rytmicznych, ruchowych, logopedycznych, oddechowych oraz paluszkowych. To wszystko sprawiło wiele radości oraz mnóstwo wspaniałych emocji.  

„Muilas, šukos, rankšluostukas“ – gr. Burundukai

Kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas vyksta jau ankstyvajame amžiuje, todėl labai svarbu išmokyti vaikus tvarkos, švaros, asmens higienos taisyklių, kultūringo elgesio prie

Tikslas: 

 • formuoti asmens higienos įgūdžių pagrindus.

Uždaviniai:

 • pratinti vaikus rūpintis rankų, veido švara, plaukų priežiūra;
 • pratinti vaikus naudotis tik savo asmens higienos reikmenimis-priemonėmis;
 • bendradarbiauti su vaiku ugdant asmens higienos įgūdžius;
 • siekti programos tęstinumo šeimoje.

 

„Žaidimai moko“ – gr. Bitutės, Poziomeczki

Žaidimai moko

2016 – 2017 m.m. 5-6 m. vaikai iš grupių „Žemuogėlės“ ir „Bitutės“ dalyvauja Respublikiniame projekte, kurį parengė Kelmės r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – „Žaidimai moko“. Šio projekto metu siekiama:

 • lavinti erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius;
 • plėsti laiko ir erdvės sąvokas;
 • lavinti smulkiąją motoriką, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus;
 • gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.

 

„KUBUS gamtos mylėtojų klubas“

Nuo 2017 m. sausio 1 d. lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ugdytiniai dalyvauja „KUBUS gamtos mylėtojų klubas“ programoje – tai viena didžiausių nacionaliniu mastu vykdomų edukacinių programų vaikų darželiuose. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis. Pagrindiniai uždaviniai yra ugdyti gebėjimą priimti sveikam augimui palankius sprendimus, skatinti patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis, netradiciniais būdais, edukacinėse veiklose bei stiprinti vaikų ekologinį supratingumą, gamtosaugos patirties plėtotę tinkamais edukaciniais metodais, tokiais, kaip augalų sodinimas, morkų dienos ar pirmosios pavasario dienos šventimas.

 

„SVEIKATIADA“

Esame projekto „SVEIKATIADA“ dalyviai. Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.