Ataskaitos

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-741 sprendimu tvirtinama Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos.

ATASKAITA 2016