Finansavimas

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2023 m.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2022 m.

2021 m.