Konferencja „Aktualność wzmocnienia zdrowia i aktywność fizyczna społeczności przedszkolnej“

14 listopada 2017 roku Ejszyskie przedszkole „Žiburėlis“ było organizatorem republikańskiej metodyczno – praktycznej konferencji pod tytułem „Aktualność wzmocnienia zdrowia i aktywność fizyczna społeczności przedszkolnej“. Konferencja organizowana była przy współpracy z Wileńskim przedszkolem „Riešutėlis“, celem ktόrej była wymiana doświadczeń. Jej odbiorcami byli dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz członkowie społecznego biura zdrowotnego.
Konferencja składała się z dwόch części edukacyjnej i warsztatowo-szkoleniowej. To było doskonałą okazją do spotkania się z ponad 60 przedstawicielami przedszkola. Wygłoszone prezentacje miały na celu szerzenie edukacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie zdrowia i aktywności fizycznej. W przerwach uczestnicy konferencji smakowali dania zdrowotne. W drugiej części zaś zapoznali się z poprawną techniką poruszania się z kijkami. Szkolenia przeprowadziła zastępca dyrektora z Wileńskiego przedszkola „Riešutėlis“. Podczas chodzenia był czas na wymianę doświadczeń, dyskusję oraz doskonalenie umiejętności. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

Dyrektor Halina Antropik
Zastępca dyrektora Diana Gotowiecka