Menu Close

Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Maistas gaminamas lopšelio-darželio „Žiburėlis“  virtuvėje. Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti valgiaraščiai 15 dienų, su kuriais tėvai gali susipažinti grupių stenduose

 

Lopšelio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis: 

Trijų savaičių perspektyvinis valgiaraštis lopšelio grupėse

Darželio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis:

Trijų savaičių perspektyvinis valgiaraštis darželio grupėse

Skip to content