Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści. Rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.

W dniu 27 marca nasze przedszkole stało się sceną teatralną, na której wystąpiły dzieci z grupy „Wiewióreczki” i zaprezentowały inscenizację bajeczki „Koty i myszy”. Dzięki współpracy naszych pań Swietłany Bartoś oraz Iwony Antropik nasze przedstawienie miało ślicznego kotka oraz wspaniałą muzykę. Jednym z najważniejszych warunków prowadzenia wszelkich teatralnych przedsięwzięć jest „zabawa i radość“. Co i było osiągnięte.

Lilijana Bielawska, Loreta Bogdanowicz