SPACER PO ZDROWIE – „NORDIK WALKING“

W piȩkny słoneczny dzień 6 czerwca wychowankowie z grupy „Zajączki“ rozpoczęli swoją pierwszą przygodę z Nordic walking. Nordic walking to prawdziwy fenomen, jeden z najpopularniejszych sportów w Litwie i Europie, który polega na marszu ze specjalnymi kijkami. Ważnym czynnikiem w tej dyscyplinie jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego bez względu na wiek. Badania wykazały, że ta technika chodzenia ma właściwości zdrowotne, a u dzieci przyczynia siȩ do poprawy postawy ciała i kondycji fizycznej.

Zaraz po dobrym śniadaniu dzieciaki ze swoimi rodzicami udali się do miasta Orany. Tam na nich czekało przejście według instruktarzu w okolicach orańskich terenów rekreacyjnych „Ścieżką zdrowia“. Na początku wszyscy wykonali ćwiczenia rozgrzewające miȩśnie, z wykorzystaniem kijków, pod przewodnictwem instruktora Leonida Wysockiego.

W trakcie marszu dzieciaki mogli podziwiać pięknem lasu, otdychać czystym powietrzem, obcować z przyjacółmi i rodzicami.

To był  wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, był pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim to czas, który mogli spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień.

Takie wycieczki są doskonałą formą integracji dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz okazją do dobrej wspólnej zabawy.  Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom oraz dzieciom za miło spędzony czas.

                                                                                              Organizatorzy: Zenona Paszkeliewicz

                                                                                              Liliya Wysotskaya

                                                                                              Leonid Wysockij

                                                                                              Liucija Grigorowicz