Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valgiaraštis parengtas 15 dienų ir patvirtintas Šalčininkų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.

MAITINIMO LAIKAS:

Pusryčiai 7.58 – 8.14

Pietūs 11.30 – 12.00

Pavakariai 15.00 – 15.16

Lopšelio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis: 

INFORMACIJA RUOŠIAMA

Darželio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis:

INFORMACIJA RUOŠIAMA