Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Maistas gaminamas lopšelio-darželio „Žiburėlis“  virtuvėje. Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti valgiaraščiai 15 dienų, su kuriais tėvai gali susipažinti grupių stenduose

                Lopšelio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis: 

I SAVAITĖ

II SAVAITĖ

III SAVAITĖ

Darželio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis:

I SAVAITĖ-darželyje

II SAVAITĖ-darželyje

III SAVAITĖ-darželyje