VAIKŲ PRIEŽIŪROS IR UGDYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS LAIKOTARPIU NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.

VAIKŲ-PRIEŽIŪROS-IR-UGDYMO-PASLAUGŲ-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS-LAIKOTARPIU-NUO-2020-M.-GEGUŽĖS-18-D.

MŪSŲ SVEIKATA – MŪSŲ RANKOSE

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Gerbiami tėveliai,

atsižvelgiant į dabartinę situaciją, susijusią su karantino metu ugdymo sąlygų pakeitimu ir sugriežtinimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116, vykdant Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. DĮV-559, pranešame, kad  nuo 2020 m. gegužės 18 d. darželis priims tik tuos vaikus, kurių abu tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu, pateikiant darbdavio pažymas iš darboviečių dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir užpildant deklaraciją apie vaiko sveikatą (sprendimas, įsakymas, prašymas, deklaracija pridedami).

Labai prašome elektroniniu būdu į el. p. eisiskes.ziburelis@gmail.com iki 2020-05-15 (įskaitytinai) pateikti prašymą priimti vaiką nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir pridėti prie prašymo  visus dokumentus: pažymas, deklaraciją.

Pagarbiai

direktorė Halina Antropik

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ, KAI VAIKO UGDYMO NEĮMANOMA UŽTIKRINTI NAMUOSE

Prašymas dėl priėmimo į lopšelį-darželį, kai vaiko ugdymo neįmanoma užtikrinti namuose:

Prašymas

DEKLARACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS BŪKLĘ

Deklaracija apie vaiko sveikatos būklę bei ryšį su priskirtais rizikos grupei asmenims:

Deklaracija apie vaikų sveikatą

ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ŠALČININKŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOMS

Įsakymas dėl pavedimo Šalčininkų rajono ugdymo įstaigoms:

sharp3a@is.lt_20200513_150855

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų:

Dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo

Szanowni 
nauczyciele, kierownicy polskich placówek oświatowych na Litwie,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów  e-learingowych:

Kursy
te są produktem 
projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego
w ramach programu Erasmus + – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa
strategiczne na rzecz innowacji.

Projekt  jest realizowany przez Miejski Ośrodek
Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami
polonijnymi z pięciu europejskich państw Wlk. Brytanią, Belgią, Norwegią,  Hiszpanią oraz Litwą i obejmują swą tematyką
metodykę nauczania w języku polskim. Tematyka kursów jest ściśle powiązana z
potrzebami w zakresie szkoleń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji
polonijnej i ma na celu wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami.

Osobom, które ukończą dany kurs zostanie
wystawiony i wysłany certyfikat ukończenia kursu e-learningowego.

Uprzejmie zapraszamy do skorzystania z
możliwości bezpłatnego podnoszenia swoich kompetencji metodycznych poprzez
kursy
e-learingowe:

http://polonia.modm.bialystok.pl/mod/page/view.php?id=160

Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Podczas kwarantanny, największe wyzwanie stoi przed rodzicami, którzy dodatkowo w tym czasie pracują zdalnie. Dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach i w nauczaniu dzieci w domu. Życzymy dużo zdrówka!

Grupa „Motylki“

  Šis pavasaris yra kitoks… Vaikų ugdymas vyksta kitaip… Kaip niekada išryškėjo tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo svarba, organizuojant ugdymo procesą namuose. Džiaugiamės vaikų veiklumu ir tėvų įsitraukimu į nuotolinį ugdymą.

Grupė „Bitutės“

Pedagogui turint puikius bendražygius – tėvelius – galima kalnus nuversti. Pasirodo, nuotolinis logopedinis ugdymas ne toks ir aukštas kalnas, kai dirba komanda: logopedas-vaikai-tėveliai. Drąsiai priėmėm šį iššūkį. Didžiuojuosi mažais darbštuoliais! Džiaugiuosi, jog buvo aktyvus grįžtamasis ryšys. Dėkoju didžiausiems savo pagalbininkams – tėveliams, kurie labai supratingai priima esamą situaciją, sąžiningai dirba ir noriai bendrauja.

Logopedė Dorota Verseckienė

W matematyce wszystko siȩ przyda!

Uczenie się matematyki przez dziecko jest ściśle związane z tym, co dziecko w danym momencie interesuje, co powoduje, że jest w stanie na czymś dłużej skoncentrować swoją uwagę.

Podczas kwarantanny, gdy wykorzystujemy formę zdalnego nauczania, proponujemy naszym wychowankom różnorodne zadania, a one ich wykonują przy pomocy tego, co znajdują w swoim otoczeniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przedstawiają jak można  porównywać  liczebność zbiorów oraz ćwiczyć porównywanie czego jest więcej lub mniej – Adrian Dudinski, Darjana Veličkevič, Evan Vinčo, Monika Simanovič, Aurelija Baltiukevič.

Także przedstawiamy nową autorską metodȩ Damjana Swirko: „Męska matematyka”:

1 2 3 31 32