Zabawy relaksacyjne z dziećmi w grupie „Poziomeczki”

Poprzez stosowanie relaksacji wspomagamy dzieci, aby odnalazły właściwą równowagę między aktywnością, a ciszą, odprężeniem. Wyciszanie się dzieci, rozładowanie przez nie napięć, spokój są nieodzowne dla ich prawidłowego umysłowego i fizycznego rozwoju.

                      Wychowawaczyni Jadwiga Juszyńska