Menu Close

Priėmimas ir išbraukimas iš įstaigos

Vaikai į lopšelio-darželio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą įstaigos direktorei. Direktorė vadovaujasi „Vaikų priėmimo į Šalčininkų r. savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. PR-370

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIOUGDYMO-GRUPES-TVARKOS-APRAŠAS

Skip to content