Menu Close

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 m.

Veiklos rezultatų at.2024-Ikt.

Finansinės būklės at.2024-Ikt.

AIŠK. RAŠTAS 2024-Ikt..

2023 m.

Informacija pagal veiklos segmentus2023 (2psl)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas2023 

Informacija Apie NT balansinės vertės pasikeitimą 2023

Informacija apie IT balansinės vertės pasikeitimą 2023

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2023 

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą 2023

Finansavimo sumų likučiai 2023-12

Finansavimo sumų pokytis per 2023 metus 

AIŠK. RAŠTAS 2023-M.

Pinigų srautų ataskaita 2023(2psl)

Pinigų srautų ataskaita 2023(1psl)

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023

Veiklos rezultatų ataskaita 2023

Finansinės būklės ataskaita 2023 (2psl)

Finansinės būklės ataskaita 2023 (1psl) 

 

2022 m.

 

2021 m.

 
2020 m.
Skip to content