Piešimas – mėgstamas vaikŲ užsiėmimas. Piešti galima ne tik rankutėmis, bet ir kojytėmis. Ši mintis labai patiko “Pelėdžiukų” grupės vaikams.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Stanislava Šarkovskaja