Dzieciaki z grupy „Zajączki” uwielbiają gimnastykę korekcyjną. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim: wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Wychowawczyni Zenona Paszkielewicz