CO TO JEST POMIDOR? JAK WYGLĄDA? SKĄD SIĘ BIERZE?

Dzieci z grupy „Wiewióreczki” zaczęły realizować kolejny projekt badawczy ”Pomidor”. Który pozwolił ustalić co wychowankowie już wiedzą na temat pomidor, a czego jeszcze chcieliby się dowiedzieć.

Lilijana Bielawskaja