PRZYJACIEL JEST TOWARZYSZEM ZABAW

“Motyleczki” bardzo zgodnie i przyjaźnie biorą udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych. Celem naszych zajęć było kształcenie postawy koleżeństwa wśród dzieci w czasie zabawy.

Wychowawczynie: Loreta Sliżewska i Bożena Baublienė