ŚLIMAK

W miesiącu październiku w grupie „Motylki“ przeprowadzono zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce „ŚLIMAK“. Dzieciom bardzo się podobało samym badać i zdobywać informację w tej dziedzinie.

Wychowawczynie Loreta Sliżewska, Bożena Baublienė

Nauczycielka języka litewskiego Wiktorija Siemaszko