W grupie „Poziomeczki” odbyły się odpowiednie ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi.

 Wychowawczynie Jadwiga Juszyńska i Bożena Baublienė