Podnieś swoje kwalifikacje! Zapisz się na bezpłatne, metodyczne kursy e-learningowe.

Więcej informacji na stronie https://polonia2020.modm.edu.pl/kursy

Zapraszamy nauczycieli oraz polonijne placówki oświatowe do bezpłatnego skorzystania z metodycznych kursów e-learningowych powstających w ramach projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” programu Erasmus+.

Kursy, adresowane do nauczycieli Polskich pracujących poza granicami kraju, prezentują praktyczne zastosowanie innowacyjnych metod i technik nauczania do zastosowania w edukacji polonijnej.

Każdy uczestnik kursu ma również możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa, wystawionego przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!