Dbamy o zdrowe stopy

Aktywne postawy wobec zdrowia mogą być kształtowane u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Działanie nauczycieli i rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane i zgodne. W naszym przedszkolu realizowany jest program zdrowotny „Płomyczek zdrowia”, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Aby ćwiczenia i zabawy ruchowe dostarczały dzieciom wiele radości i stały się dla nich atrakcyjne, stosujemy różnorodne przybory, ciekawe metody. Dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym pozwala na lepsze poznanie dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju.
Cieszymy się bardzo, że możemy zawsze liczyć na pomoc i zaangażowanie rodziców naszych wychowanków.
Serdecznie dziękujemy rodzicom z grup „Wiewióreczki” i „Burundukai” za poszycie dywaników korekcyjnych do masażu stóp.
Zobaczcie sami, jak aktywnie i zdrowo spędzamy czas w przedszkolu!