Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“
REALI DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

 NUOTOLINIS DARBAS:

1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

1 meninio ugdymo mokytojas

1 logopedas

DIRBA ĮPRASTU REŽIMU:

8 techninio personalo darbuotojai, kurie dirba pagal sudarytą darbo grafiką

2 sargai

NEDARBINGUMAS:

7 – techninis personalas
2 – pedagoginiai darbuotojai

KASMETINĖS ATOSTOGOS:

1 vyr. buhalterė

Direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui dirba įprastu režimu.

Reikalui esant kreiptis telefonu 860627213

2020 m. kovo 18 d. duomenys.

Eišiškių lopšelio-darželio direktorė Halina Antropik