PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 2 PROC.

Nuoširdžiai dėkojame visiems lopšelio–darželio „Žiburėlis“ rėmėjams, kurie skyrė 2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie ugdymo įstaigos vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Visų Jūsų gera valia surinkta 709,46 Eur. Tikimės, kad ir šiais metais mus paremsite.