Życie przedszkolne wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka. Uczy dzieci samodzielności, stwarza mu okazje do poznawania świata, zdobywania wiedzy i kształtowania różnych umiejętności. Z tego powodu wybór odpowiedniej działalności jest bardzo ważny.

Wychowawczyni Bożena Baublienė