DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA

Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės 2022 m. veiklos ataskaita.