Światowy Dzień Wody

[supsystic-gallery id=105 position=center]

       “Wodę, piją także dzieci,
Taką co ze źródła leci,
Bo by rosnąć, aby żyć,
Trzeba czystą wodę pić.”

20 marca wychowankowie z grup “Biedronki” i “Poziomeczki” obchodziły Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszyscy przyszli ubrani na niebiesko. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Przedszkolaki brały udział w zabawach umysłowych, ruchowych oraz muzycznych, dzięki którym zdobyli wiedzę o tym, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka, zrozumieli, dlaczego i w jaki sposób należy oszczędzać wodę, jak o nią dbać i że jest ona niezbędnym źródłem życia.
Dzień Wody był wspaniałym, radosnym dniem, który obfitował w atrakcje i wydarzenia.
Wychowawczynie z grup “Poziomeczki ” i “Biedronki” serdecznie dziękują Oksanie Szarkowskiej i Jadwidze Romaszko za współpracę i udział w imprezie.

Nela Budrewicz
Jadwiga Juszyńska
Loreta Sliżewska
Bożena Baublienė

[supsystic-gallery id=106 position=center]